Umereno zagađenje vazduha u Zrenjaninu i tokom aprila

U Zrenjaninu je tokom aprila beleženo umereno zagađenje vazduha, a odstupanja su beležena uglavnom za isparljiva organska jedinjenja (TVOC), azot dioksida (NO2) i prizemnog Ozona (O3). Vazduh je bio zagađeniji na lokaciji Duvanika u odnosu na Bulevar Milutina Milankovića (širi centar), najverovatnije zbog uticaja individualnog stanovanja.

Koncentracije TVOC-a bile su gotovo ravnomerno povišene, znatno iznad normalnih vrednosti, tokom čitavog meseca na obe lokacije. Kada govorimo o lokaciji na magistrali, koncentracije NO2 i prizemnog Ozona su tek povremeno dostizale granične vrednosti, dok su na Duvanici bile gotovo konstantno znatno iznad normalnih, odnosno dozvoljenih vrednosti.

Vrednosti zagađenja vazduha za april 2022 – Bulevar Milutina Milankovića
Vrednosti zagađenja vazduha za april 2022 – Duvanika

Koncentracije ugljen-dioksida (CO2) i čestičnog zagađenja (PM2.5) bile su u okviru zadovoljavajućih granica, uz povremeno dostizanje graničnih vrednosti na lokaciji Duvanika. Treba spomenuti da su senzori koji su protekle zime postavljani u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) beležili znatno veće koncentracije PM2.5 čestica u vazduhu, kao i PM10, i zagađenje je najčešće bilo u kategoriji opasno za osetljive grupe (deca, trudnice, hronični bolesnici).
Podeli tačne informacije:

Komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.