Saobraćaj: Avioni i brodovi

Iako nema direktne veze sa meteorologijom, mnogim posetiocima mogu biti od koristi informacije o kretanju i položavu aviona i brodova. Vremenske prilike bitno utiču na avionski i vodeni saobraćaj. Na ovoj stranici možete pratiti kretanje aviona i brodova, a karte se ažuriraju u realnom vremenu. Dostupne su i dodatne informacije o svakom avionu i brodu (poreklo, model…)

Izvor: flightradar24.com ; marinetraffic.com