Odstupanje temperatura i padavina od normale

Temperatura i padavine su najvažniji meteorološki i klimatološki faktori. Za svako područje na Svetu postoji prosek odnosno normala za svaki mesec i dekadu u okviru meseca, a u poređenju sa aktuelnim merenjima izračunava se odstupanje od normale. Na ovoj stranici možete pratiti upravo odstupanje temperatura i padavina u odnosu na normalu, i to na dekadnom i mesečnom nivou.

Odstupanje temperature

Ukupna količina padavina

Odstupanje temperature – protekli mesec:

Odstupanje padavina – protekli mesec:

Izvor: cpc.ncep.noaa.gov