Numerička prognoza – grafički produkti modela

Numerička prognoza (kompjutersska prognoza vremena) za Vojvodinu, ostatak Srbije i region dostupna je na našem portalu u obliku grafičkog prikaza (karti odnosno mapa) proračuna globalnih numeričkih modela (GFS i ECMWF), te našeg regionalnog modela WRF-ARW. Rezultate integracije numeričkih modela za sada prikazujemo u obliku prognostičkih karata gore pomenutih numeričkih modela, dok je u daljem razvoju planirano i pokretanje meteograma za lokacije u Vojvodini i šire, kao i SkeW-T dijagrama.

Do produkata numeričkih modela može se pristupiti korišćenjem navigacionog menija sa spiskom pokrivenih područja i produkata sa leve strane, te korišćenjem menija za navigaciju po satima / danima, koji se nalazi iznad samih karti.

GFS model ima 4 izlaza dnevno: 00Z koji se pojavljuje oko 6h, 06Z koji se pojavljuje oko 12h, 00Z koji se pojavljuje oko 18h, i 18Z koji se pojavljuje oko ponoći.
ECMWF ima 2 izlaza dnevno: 00Z koji se pojavljuje oko 10h, i 12Z koji se pojavljuje oko 22h.
ARW model takođe ima dva izlaza dnevno, 00Z koji se pojavljuje oko 4h, i 12Z koji se pojavljuje ovde na stranici oko 16h.

Kada prođe navedena satnica, aktuelni izlazi modela prikazuju se kao podrazumevani, ali je moguće ručno pogledati i prethodne izlaze odnosno proračune, u slučaju GFS i ECMWF modela, dok za ARW to trenutno nije moguće.

Proračuni odnosno prikazani produkti numeričkih modela na ovoj stranici jesu kompjuterski generisana prognoza vremena, koja nije korigovana od strane meteorologa. Bukvalno tumačenje produkata modela je pogrešan pristup. Za tumačenje prikazanih grafičkih produkata neophodno je poznavanje meteorologije i procesa u atmosferi, a poželjno je poznavanje i iz oblasti numeričkog modeliranja atmosfere. VojvodinaMeteo nije odgovorna za eventualno pogrešno tumačenje prikazane prognoze!