Sinoptička situacija i vreme u Evropi

Sinoptička situacija bitan je faktor u praćenju aktuelnog stanja vremena, ali i za izradu vremenske prognoze. Sinoptička situaciju predstavljaju pre svega rasporedi baričkih sistema, kao što su cikloni i anticikloni, te frontovi.

Pored sinoptičke situacije na ovoj stranici se prikazuju i redovno ažuriraju karte sa prikazom geopotencijala na 500hPa, te geopotencijala i temperature na 850hPa. Vreme ažuriranja karte ispisano je na vrhu, a za naše lokalno vreme leti je potrebno dodati +2 sata, a u zimskom periodu +1 sat. Karte se ažuriraju četiri puta dnevno, u 06 – 12 – 18 i 00 UTC.

Analiza sinoptičke situacije

Geopotencijal i temperatura na 500hPa

Geopotencijal i temperatura na 850hPa

Temperature na 2m i vreme u Evropi

Izvor: portal.chmi.cz