WRF-ARW Skew-T dijagrami


Skew-T log-P dijagram je vrsta termodinamičkog dijagrama koji se koristi u meteorologiji. Vrlo je sličan emagramu.

Glavna namena Skew-T dijagrama u prognozi vremena jeste u zimskom periodu otkrivanje postojanja temperaturne inverzija, koja je čest uzročnik magle. U zimskom periodu se takođe može odrediti u kakvom se obliku očekuju padavine, da li će padati sneg, ledena kiša, ledena zrnca, ili krupa. U letnjem periodu godine, Skew-T predstavlja odličan prognostički alat za prognoziranje konvektivnih procesa i potencijalnu jačinu oluja (recimo: ima li uslova za jaču organizaciju multićelijskih sistema ili superćelije).

Na vrhu Skew-T dijagrama nalazi se naziv lokacije na koju se odnosi. Sa desne strane prikazane su vrednosti određenih parametara (ne)stabilnosti atmosfere, kao što su Cape, Cin, Lifted index i slično. U gornjem desnom uglu nalazi se Hodograf (vetra), koji mnogo koristi u izradi prognoze vremena, za procenu frontova, zavojitosti i smicanja vetra odnosno bolju prognozu konvektivnih procesa i slično.

Na dijagramu su prikazane promene temperature i tačke rose sa visinom, i te dve krive jesu osnova jednog ovakvog dijagrama. Postoje podaci o visinama (levo, izražene u hektopaskalima), izoterme (crvene linije) i suve adijabate (plave linije).

Sa desne strane mogu se zapaziti strelice koje označavaju smer i jačinu vetra na različitim visinama. Strelice prikazuju pravac od kog vetar duva. Na osnovu ovog prikaza možemo proceniti i smicanje vetra po brzini i pravcu.

Više o SkeW-T dijagramima možete pročitati na Wikipediji, ili detaljnije na MetEd-u.