Kategorija Kvalitet vazduha

Da znamo šta dišemo - zagađenje vazduha u Zrenjaninu

Umereno zagađenje vazduha u Zrenjaninu i tokom aprila

U Zrenjaninu je tokom aprila beleženo umereno zagađenje vazduha, a odstupanja su beležena uglavnom za isparljiva organska jedinjenja (TVOC), azot dioksida (NO2) i prizemnog Ozona (O3). Vazduh je bio zagađeniji na lokaciji Duvanika u odnosu na Bulevar Milutina Milankovića (širi…

Pročitaj